ΕΣΠΑ 2021-2027: Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας

Αναμένεται δράση επιδότησης για 1.900 νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι, ηλικίας 30-55 ετών, από 1/1/2022 έως και 16/10/2023. Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία. Αφορά τις 11 Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες και Περιφέρειες Μετάβασης της χώρας (πλην Αττικής και Νοτίου Αιγαίου. Συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο το Ε.Π Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Περίοδος υποβολής : 23/10/2023-1/12/2023 ώρα 15:00

Πηγή: www.espa.gr

ΕΣΠΑ

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης Ε. Κουτζαμάνης
Λογιστής-Φοροτεχνικός
210-9520510
6971623664
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως) 134, Καλλιθέα Αθήνα.

Scroll to Top